Geelzucht

Om te begrijpen wat geelzucht is moet u een stukje theorie kennen. In de lever wordt namelijk galvloeistof geproduceerd. De lever is een groot orgaan dat rechts in onze bovenbuik zit. Via de galwegen komt de galvloeistof in de galblaas terecht. De galblaas is een klein, peervormig zakje waar in galvloeistof tijdelijk opgeslagen kan worden. De galblaas ligt rechtsboven in de buikholte tegen de voorkant van de lever aan. Wanneer vet eten de maag verlaat trekt de galblaas samen. Galvloeistof wordt hierna via de galwegen aan de dunne darm afgegeven. In de dunne darm is de galvloeistof nodig om vetten te verteren. Als dit niet goed meer werkt dan is er sprake van geelzucht. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is geelzucht geen ziekte of aandoening. Geelzucht is een verschijnsel bij verschillende aandoeningen van de lever en galblaas of galwegen. Met geelzucht wordt het geel zien van de huid en/of het oogwit bedoeld. Geelzucht is dus ook niet besmettelijk.

Geelzucht Symptomen

Kenmerkend voor geelzucht is een gelige kleur van de huid en van het oogwit. Afhankelijk van de oorzaak van de geelzucht kunnen andere klachten voorkomen zoals ontkleurde ontlasting, donkere urine en jeuk. Door middel van een bloedonderzoek kan een bilirubinebepaling gedaan worden. Als deze waarde te hoog is kan dat een aanwijzing zijn in de richting van een lever- of galblaas-/gal wegaandoening. De arts zal een diagnose proberen te stellen aan de hand van overige lichamelijke klachten en andere leverwaardes die ook in het bloed bepaald kunnen worden. Zo nodig kan verder onderzoek gedaan worden en een behandeling worden gestart.

Geelzucht Baby

 
Geelzucht komt veel voor bij pasgeboren baby’s. Dit is in verreweg de meeste gevallen onschuldig. De lever van een pasgeboren baby is nog niet altijd in staat om bilirubine uit het bloed te filteren en te verwerken. De geelzucht wordt bij deze baby’s bijna altijd binnen enkele dagen minder. Het kan helpen om de baby bij het raam te plaatsen. Zonlicht kan deze vorm van geelzucht namelijk verminderen. Zet een baby nooit in direct zonlicht, de lichte huid van een pasgeboren baby verbrandt heel snel. Soms blijft de geelzucht aanhouden. Dit gebeurt vaker bij kinderen die borstvoeding krijgen dan bij kinderen die flesvoeding krijgen. Ook dit is meestal onschuldig, zeker wanneer de baby geen andere klachten heeft. Toch is het verstandig om bij aanhoudende geelzucht contact op te nemen met de huisarts. Er kan bloedonderzoek gedaan worden naar de leverfuncties van jouw baby. Wanneer jouw baby geel blijft zien en daarnaast nog andere klachten heeft zoals bijvoorbeeld; Ontkleurde ontlasting of donkere urine, is het zeker aan te raden om contact op te nemen met de huisarts. Door de leverfuncties in het bloed te bepalen kunnen leveraandoeningen en een verminderde galafvoer opgespoord worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *